رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

موفقیت همکار صداوسیمای خراسان رضوی در مسابقات دارت رنکینگ قهرمانی کشور - محتوای خبر

 

 

متن خبر

موفقیت همکار صداوسیمای خراسان رضوی در مسابقات دارت رنکینگ قهرمانی کشور

همکار صدا و سیمای خراسان رضوی موفق به کسب مقام در مسابقات دارت رنکینگ قهرمانی کشور شد.

 به گزارش روابط عمومی صداوسیمای خراسان رضوی ،  حسین صفا مهدوی ازهمکاران  حوزه معاونت برنامه ریزی وامور مالی صداوسیمای خراسان رضوی مقام سوم مسابقات دارت رنکینگ منطقه ای قهرمانی کشوررا کسب کرد .

این مسابقات باحضور استانهای مختلف ودر استان سمنان شهرستان شاهرود  برگزار شد.