مولودی پیامبر و امام صادق در صفحه هفته وحدت 94

ولادت حضرت رسول اکرم (ص) _ سید مجید بنی فاطمه