Skip to Content

میزان تورم در خراسان رضوی 11،6 درصد اعلام شد

میزان تورم در خراسان رضوی 11،6 درصد اعلام شد

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان رضوی گفت: میزان تورم دی ماه امسال نسبت به دی ماه پارسال 11.6 درصد است

 

استانداری خراسان رضوی روز پنجشنبه به نقل از ˈرضا جمشیدیˈ گزارش داد: با توجه به اینکه میزان تورم کشوری در این مدت معادل 14.4 درصد بوده عملا وضعیت خراسان رضوی در مقایسه با کشور مطلوبتر است.

وی گفت: بر اساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران شاخص بهای کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در خراسان رضوی آذر ماه امسال 199.2 درصد بود.

معاون استاندار خراسان رضوی افزود: این رقم نسبت به ماه گذشته دو دهم درصد افزایش داشته است.

وی تورم 10 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال را نیز 11.4 درصد ذکر و بیان کرد: این میزان برای کشور 14.9 درصد است.

جمشیدی گفت: تورم 12 ماهه منتهی به دی ماه امسال در خراسان رضوی 12درصد و این رقم در سطح کشور 15.8 درصد است.

وی افزود: در بین گروههای کالا و خدمات نیز گروه بهداشت و درمان با 23.7 درصد و خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات با 8.7 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان افزایش را در 12 ماهه منتهی به دی ماه 93 داشته اند.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان رضوی گفت: در سطح کشور نیز برای این دو دسته به ترتیب رقم 23.5 درصد و 11.9 درصد به ثبت رسیده است.