Skip to Content

میشی که از ترس گرگ از دیوار دو و نیم متری پرید

خشکسالی بی سابقه درشهرستان گناباد موجب شده منابع آبی که مورد استفاده وحوش قرار می گرفته خشک یابسیار کم آب شوند.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، این محدودیت درمنابع آب باعث شده صیدوصیاد همزمان جهت نوشیدن آب دریک زمان درمحل آبشخورها دیده شوند. مصداق آن درمحل آبشخور کلاته میان وزمانی که محیط بانان درمحل حضورداشتند اتفاق افتاد که میش ها زمانی به محل آبشخور رسیدندکه گرگ نیزدرمحل حضورداشت و زمانی متوجه گرگ شدندیکی از میش ها ازدیوار دو و نیم متری پرید که یکی از محیط بانان موفق شداز آن صحنه تصویربرداری کند.