Skip to Content

نجات یک مقنی که در مشهد سه ساعت زیر آوار چاه مانده بود

یک مقنی که در مشهد سه ساعت زیر آوار چاه مانده بود به طور معجزه آسایی از مرگ حتمی نجات یافت.
مدیر حوزه یک عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد امروز گفت کارگر جوانی که برای حفاری چاه جذبی آب درمحدوده بلوار امامت مشغول به کار بود، ناگاه با فرو ریختن دیواره چاه در زیر خروار ها خاک گرفتار شد
اما فقط سراو از خاک بیرون ماند.
مهدی رضایی افزود : با توجه به این که همه بدن این کارگر زیر آوار مانده بود هر لحظه احتمال مرگ براثر فشار خاک وجود داشت.
او گفت با تلاش سه ساعته ماموران آتش نشانی و گود برداری6 متری در اطراف بدن این کارگر 27 ساله ، مصدوم
از زیر آوار بیرون کشیده و به بیمارستان منتقل شد.
مدیر حوزه یک عملیات آتش‌نشانی مشهد سست بودن خاک اطراف چاه جذبی وریزش دیواره را علت این حادثه اعلام کرد.