رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

نخستین دوره مسابقات ملی بتن در تربت حیدریه - محتوای خبر

 

 

متن خبر

نخستین دوره مسابقات ملی بتن در تربت حیدریه

نخستین دوره مسابقات ملی بتن در تربت حیدریه