نداي جوين

صداي خراسان رضوي  برنامه اي تحت عنوان نداي جوين با موضوع  بررسي كشت و صنعت جوين با ساختارگفتگو محور  به تهيه كنندگي محمد جواد دهقان توليد كرده است .
هدف از توليد اين برنامه ايجاد انگيزه در كشاورزان براي جدا شدن از خرده مالكي و شركتهاي بزرگ  دربخش كشاورزي با توجه به الگوي موفقي مثل كشت و صنعت جوين ميباشد .
آيتمهاي نداي جوين را كارشناس ،گوينده ، گزارش و آنونس  شامل ميشود كه در 30 دقيقه به سمع شنوندگان راديو خراسان ميرسد .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهيه كننده : محمد جواد دهقان

نويسنده : علي اكبر بيواره

گزارشگر : علي اكبر اسدي

گوينده : علي دهقان

تاریخ تولید: 1393