رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۳ بهمن ۱۳۹۸

نشست خبری شهرداران کلانشهرهای کشور در مشهد - محتوای خبر

 

 

متن خبر

نشست خبری شهرداران کلانشهرهای کشور در مشهد

به گزارش محمد علی نجفی در نشست خبری شهرداران کلانشهرهای کشوردرمشهد افزود: از این میزان 18 هزار و500 میلیارد تومان 30 هزار میلیاد تومان بدهی شهرداری تهرانبدهی بانکی ، 9هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران طرح های اجرائی وبیش از 3 هزار میلیارد تومان بدهی در بخشهای مختلف است .
او با اشاره به اینکه همه شهرداری های کلانشهرهای کشور بدهی های قابل توجهی دارند گفت: باید به دنبال ایجاد در آمدهای پایدار برای شهرداری کلانشهرها باشیم و از منابع داخلی وظرفیت های خارجی برای اجرای طرح ها استفاده کنیم .
او افزود: برای پیشبرد برنامه ها و ارائه خدمات گسترده شهری در کلانشهرهاباید به یک درک مشترک از مسائل ومشکلات کلانشهرها برسیم ودر این راستا برگزاری نشست های شهرداران کلانشهرهای برای تعامل وهمکاری های گسترده تر پیگیری خواهیم کرد .
شهردار تهران همچنین با اشاره به برنامه انتخاب شهردار کلانشهرها با رای مردم گفت : تنظیم این لایحه در دستور کار دولت قراردارد اما هنوز لایحه ای برای ارائه به مجلس تنظیم نشده است . 
در این نشست شهردار کلانشهر مشهد هم گفت: باید برای تامین منابع مالی به جای تراکم فروشی هایی که بعضا غیرقانونی انجام می شود به دنبال جذب عوارض پایدار باشیم .
تقی زاده خامسی اولویت برنامه های خودرا در مشهد تکمیل خط دو و سه قطار شهری مشهد اعلام کرد وافزود : برای خط دو قطار شهری مشهد توانستیم سرمایه گذاری خارجی جذب کنیم و معاون رئیس جمهور نیز در سفر اخیر خود به مشهد قول های مساعدی برای حمایت مالی از طرح قطار شهری مشهد داده است .
در دهمین دوره نشست شهرداران کلانشهرهای کشوربا حضور شهرداران 6 کلانشهر در مشهدراهکارهای هم افزایی وهمکاری گسترده بین شهرداری کلانشهرهای کشوربرای توسعه خدمات مطلوب وشایسته در زمینه های مختلف به شهروندان بررسی شد .
یازدهمین دوره نشست شهرداران کلانشهرهای کشور آذر ماه در تهران برگزار می‌شود.