Skip to Content

نشست شورای مدیران دانشگاههای منطقه 9 کشور

پنجاه و سومین نشست شورای مدیران فرهنگی-اجتماعی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور امروز پایان یافت.

به گزارش خبرنگار خراسان رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، دبیر این شورا گفت: 25 نفر از مدیران فرهنگی، اجتماعی و معاونان این نشست شورای مدیران دانشگاههای منطقه 9 کشوردانشگاهها در این نشست دو روزه در دانشگاه فردوسی مشهد حضور داشتند.

ابراهیم محمدی افزود: فعال کردن شورای مدیران و واگذاری برخی وظایف به دانشگاهها از اهداف بر پایی این همایش بود.

او گفت: در این نشست، کارگاه الزامات کار تشکیلاتی و انتخابات برگزار و نقش و وظیفه دانشگاه در قبال این رویداد مهم تبیین شد.

محمدی افزود: همچنین  در حاشیه این نشست، کارگاهی در زمینه مدیریت و توانمندسازی نیروهای داوطلب فعالیت فرهنگی از قبیل نیروهای فعال در کانونها، تشکلها و انجمن های دانشجویی برگزار شد.

منطقه 9 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور شامل دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سمنان است