سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

نشست صمیمی نمایندگان منتخب یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی خراسان رضوی با اصحاب رسانه - نمایشگر محتوای خبر

 

 

نشست صمیمی نمایندگان منتخب یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی خراسان رضوی با اصحاب رسانه

نشست صمیمی نمایندگان منتخب یازدهمین دوره  مجلس شورای اسلامی خراسان رضوی با اصحاب رسانه
 
مدیرکل صداوسیمای خراسان رضوی گفت: در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی شاهد دو حماسه بزرگ ۲۲ بهمن و انتخابات مجلس شورای اسلامی باحضور پرشور مردم ولایی وانقلابی استان  بودیم ومشهددر بین کلان‌شهرهای کشور رتبه اول را در میزان مشارکت مردم در انتخابات داشت.
محسن نصرپور مدیرکل صداوسیمای خراسان رضوی در نشستی با نمایندگان منتخب یازدهمین دوره  مجلس شورای اسلامی خراسان رضوی گفت: شایستگی فردی، تخصص، پاک دستی و متعهد بودن به‌نظام و انقلاب را از مؤلفه‌های مهم موردتوجه مردم درانتخاب نمایندگان دانست وگفت نمایندگان مجلس بایدباتاثیرگذاری درتصمیم گیری های کلان کشوروحل مشکلات معیشتی آنان به بالابردن جایگاه مجلس درذهن مردم اهتمام ورزند
 وی :رسانه هارازبان گویای مردم ورکن چهارم دموکراسی دانست که می توانندنمایندگان مجلس رادرانجام رسالت شان یاری کنندوباانعکاس نیازهاوخواسته های مردم مسیرقانونگذاری مبتنی برواقعیت هاراریل گذاری کنندوبسترهای لازم رابرای تسریع درطرح هاوپروژه های اقتصادی وفرهنگی فراهم سازند
محسن نصرپور  با اشاره به تاثیرمخرب فضای مجازی وشبکه های اجتماعی برجوانان وبنیادخانواده ابرازامیدواری کردمجلس یازدهم باوضع قانون مناسب این بخش راسامان دهدودرادامه گفت صداوسیمای خراسان رضوی ازحضوروارتباط مستمرنمایندگان منتخب مجلس یازدهم شورای اسلامی بعنوان نخبگان سیاسی ،اجتماعی،فرهنگی واقتصادی درجهت آگاهی بخشی ،آسیب شناسی وکمک به حل مسائل جاری مختلف سطح استان استقبال نموده وباارائه نتایج فعالیت هاوروندتوسعه استان بویژه درحوزه اقتصاد،اشتغال وسرمایه گذاری به عنوان عامل ارتباط مردم بانمایندگان مجلس که به تقویت امیددرجامعه نیزکمک می نمایدایفای نقش خواهد کرد
درادامه منتخبان استان  نکاتی راپیرامون  وجودنقدینگی لازم دراستان ،عدم نیازبه سرمایه گذارخارجی ،جلب اعتمادسرمایه گذاران داخلی ،ایجادفضای مطالبه گری ،دیده شدن نخبگان وفرهیختگان توسط قانونگذاران ،مبارزه بافسادوبرخوردبارانت های قدرت وثروت،شفافیت آرائ نمایندگان،نظارت مردم وسازمانهای مردم نهادبرمجلس ونافذبودن آنها،ایجاداعتمادبه نفس دربین مردم ،نظارت کامل وجامع مجلس بردستگاههای اجرایی ،تلاش درجهت کاهش بیکاری وایجاداشتغال بیان کردند