Skip to Content

نشست وزيران خارجه «کومسک»در ترکيه

نشست وزيران خارجه «کومسک»در ترکيه

نشست وزرای امور خارجه کمیته دائمی همکاریهای اقتصادی و بازرگانی سازمان همکاری اسلامی موسوم به «کمیته کومسک» صبح امروز در استانبول ترکیه آغاز به کار کرد .
به گزارش واحد مرکزی خبر از استانبول، سی امین نشست کمیته همکاریهای اقتصادی و بازرگانی سازمان همکاریهای اسلامی «کومسک» که از دو روز گذشته آغاز به کار کرد، صبح امروز با حضور رییس جمهور ترکیه و وزرای اقتصادی کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرد.
بر پایه این گزارش ، در این نشست، تصمیمات و نحوه همکاریهای اقتصادی و تجاری بین کشورهای اسلامی مورد بررسی قرارمیگیرد و موضوع اصلی سی امین اجلاس ، نقش مشارکت عمومی– خصوصی در توسعه گردشگری ،تجارت ،حمل ونقل ،کشاورزی وفقر زدایی در کشورهای عضو سازمان همکاری می‌باشد.
در جلسه کارشناسی دیروز، پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر برگزاری کنفرانس بین المللی گردشگری سلامت در مشهد مقدس در سال 2015 مورد پذیرش قرار گرفت واین موضوع یکی از بندهای بیانیه پایانی قرارخواهد بود.
همچنین اهم موارد دستورکار سی‌امین نشست کومسک عملکرد اجرایی برنامه ده ساله سازمان همکاری اسلامی جهت تقویت همکاریهای اقتصادی و تجاری میان کشورهای عضو و تصمصم‌گیری برای اقدامات آتی می باشد. بررسی تحولات اقتصادی جهان با تاکید ویژه بر کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و ارائه توصیه‌های مناسب، ارتقاء تجارت فیما‌بین کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی ، همکاریهای بخشهای دارای اولویت، شامل؛ کشاورزی، گردشگری و حمل و نقل از سایر محورهای این اجلاس می باشد.
کمیته دائمی کومسک پاییز هر سال اجلاسی در سطح کارشناسان ارشد و وزرا به میزبانی ترکیه در استانبول برگزار می‌نمایدکه دو روز اول نشست که جلسات با حضور کارشناسان ارشد برگزار می‌گردد، به بررسی دستورکار تفصیلی و آماده‌سازی اسناد نشست وزرا اختصاص دارد و دو روز دوم نشست وزرا برگزار می‌گردد.