رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

نظر سنجی از مردم در باره مسجد و کارکردهای آن - محتوای خبر

 

 

متن خبر

نظر سنجی از مردم در باره مسجد و کارکردهای آن

نظر سنجی از مردم در باره مسجد و کارکردهای آن

به گزارش *واحد پژوهش صدا و سیمای خراسان رضوی* «نظر سنجی از مردم در باره مسجد و کارکردهای آن» روز سه شنبه 09/08/96 اجرا شد.

این طرح در مشهد و شهرستانهای نیشابور و چناران با روش محلی و میدانی و در روستاها با مراجعه به درب منازل پاسخگویان ،با گروه نمونه افراد 15 سال و بالاتر اجرا شد.

شایان ذکر است نظر سنجی از مردم درشهر مشهد و شهرستانهای نیشابور وچناران  و روستاها با حجم نمونه 625 نفری توسط تیم 42 نفری نظر سنجی مرکز شامل پرسشگر،بازبین،کنترلگر،کدگذار و...اجرا شد.