بازگشت به صفحه کامل

نفس صبح - مرحوم عابدزاده

نفس صبح - مرحوم عابدزاده

نام اصلی او حاج علی‌اصغر چراغچی بود و در میان مردم  به عابدزاده معروف شد، عابدزاده‌ای که نه تنها در قدیم یکی از نام‌های آشنا در حوزه قرآن و خیرات بود بلکه امروزه نیز از او به نیکی یاد می‌شود.

علی‌اصغر چراغچی در سال ۱۲۹۰ شمسی در مشهد متولد شد، خانواده او مردمانی متوسط بودند و شهرتی نداشتند. پدر ایشان مرحوم ز‌ین‌العابدین نام داشت و در حرم مطهر رضوی متصدی چهل چراغ بود؛ علی‌اصغر خیلی زود پدر خود را از دست داد ولی با کوشش و فعالیت پیگیر به دنبال کار رفت، با عشق و علاقه وارد بازار شد و کار مورد علاقه‌اش را دنبال کرد. او در جوانی به شغل حلبی‌سازی روی آورد و در همین شغل هم ابتکاراتی داشت.

 

او بعد از مدتی کارخانه آیینه‌سازی تأسیس کرده، با فکر و اندیشه خود این کارخانه را اداره ‌می‌کرد، او قاب‌هایی خوب و مناسب می‌ساخت و مشتریان فراوانی داشت. مرحوم عابدزاده از این راه امرار معاش می‌کرد و به کارهای خیر هم می‌رسید به گونه‌ای که در هر کاری پیش قدم بود. ...