سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | پنج‌شنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

نقش آزمایشگاه در نظام سلامت و همه گیری کرونا - نمایشگر پزشک شما

 

 

نقش آزمایشگاه در نظام سلامت و همه گیری کرونا

برنامه گفتگو با رویکرد آموزشی اطلاع رسانی است و موضوع برنامه : نقش آزمایشگاه در نظام سلامت و همه گیری کرونا به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی دکترسعید عامل جامه دار( متخصص ویروس شناسی) به نقش آزمایشگاه در تشخبص بیماری ها و نحوه درمان بیماری ها و تاثیر آزمایشگاه در نظام سلامت و آزمایشگاه های تخصصی و کرونا می پردازد .گزارش نمومه گیری در آزمایشگاه ، گفتار تصویر کرونا ویروس ،

آخرین مطالب