رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

نقش محوری مسجد در انقلاب - محتوای خبر

 

 

متن خبر

نقش محوری مسجد در انقلاب

در میان مسلمانان نیز مساجد بعنوان مراکز آغازین شکل گیری انقلاب ها و حرکتهای مردمی در مبارزه علیه ظلم وستم به ویژه در دوران معاصر، نقش تعیین کننده ای داشته اند.

اگر به تاریخ بنای نخستین مسجد توسط نبی مکرم اسلام (ص) نگاهی داشته باشیم، در خواهیم یافت که بنای این مسجد در مقطعی از زمان رسالت آن حضرت شکل یافت که ایشان در حال مبارزه برعلیه مشرکان بوده و در راستای تداوم این مبارزه تاریخی و در بدو ورود به مدینه به بنای مکانی مقدس، جهت استمرار بخشی به مبارزه با مشرکان اقدام نمودند. بنابر این ساختار و شالوده مسجد در دوران مبارزاتی پیامبر اسلام(ص) شکل گرفته و به مرکزی برای قیام و جهاد علیه کفار تبدیل شده بود.

درجریان انقلاب اسلامی ایران نیز ، مساجد به عنوان یکی از عوامل مؤثر و مهم در ایجاد و شکل گیری نهضت اسلامی و زمینه ساز گسترش ، تعمیق و تثبیت این جریانات و تحولات انسانی بوده است. مسجد نه تنها درشکل دهی مبارزه علیه ظلم و استبداد نظام شاهنشاهی نقش مهمی را ایفاء نموده است بلکه اگر نگاهی موشکافانه و دقیق به دوران سه دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی و به خصوص در پایداری و دفاع مقدس و جانانه در طول هشت سال جنگ تحمیلی داشته باشیم در خواهیم یافت که مسجد همواره در رأس این هرم دفاعی قرار داشته است و پس از آن نیز در برابر هجمه فرهنگی غرب که به شکل ها و انحاء مختلفی چون تهاجم ، شبیخون و ناتوی فرهنگی انجام میگیرد نقش  مسجد به عنوان مرکز فرماندهی در قرارگاه دینی و فرهنگی قابل انکار نیست و در عرصه های مختلف دفاع و صیانت از اسلام ناب محمدی (ص) و فرهنگ و اعتقادات دینی مردمان این مرزو بوم ، جایگاهی بسیار رفیع و بی بدیل داشته است.

در شهر مشهد ، مساجدی همچون مسجد صدیقی ها، امام حسن (ع)، کرامت و مسجد فیل از کانون های شکل گیری مبارزات علیه رژیم ستم شاهی بوده اند.