رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

نماز عید فطر در شهرهای مختلف خراسان رضوی - محتوای خبر

 

 

متن خبر

نماز عید فطر در شهرهای مختلف خراسان رضوی

نماز عید فطر در سراسر استان خراسان رضوی بر پا شد.