رونق تولید ملی | جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸

هشدار هواشناسی خراسان رضوی به کشاورزان و دامداران درباره کاهش دما در استان - محتوای خبر

 

 

متن خبر

هشدار هواشناسی خراسان رضوی به کشاورزان و دامداران درباره کاهش دما در استان

هشدار هواشناسی خراسان رضوی به کشاورزان و دامداران درباره کاهش دما در استان