Skip to Content

هشدار هواي کلانشهرمشهد براي دومين روز متوالي

هوای کلانشهر مشهد برای دومین روز متوالی در وضع هشدار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی امروز گفت: بر اساس اطلاعات دریافتی از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در شهر ، میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد امروز 108پی.اس.آی و فراتر از حد مجاز است.

صالحی افزود: بیشترین حجم آلودگی از ایستگاههای ماشین ابزار با 151، ساختمان با 138و رسالت با 133پی.اس.آی گزارش شده است.

او با اشاره به شدت آلاینده ها در نیمی از ایستگاه های سنجش کیفیت هوا در مشهد توصیه کرد بیماران قلبی و تنفسی، کودکان، زنان باردار و دیگرگروههای آسیب پذیر تا حد امکان از منزل خارج نشوند و یا از حضور در مناطق پر رفت و آمد و هسته مرکزی شهر خودداری کنند.

دیروز شاخص کلی کیفیت هوای مشهد 118 پی.اس.آی بود .

شاخص کلی کیفیت هوا با 101 تا 150پی.اس.آی به معنای وضع هشدار برای افراد حساس و کودکان و 151 تا 200 هشدار و آلوده برای همه سنین است.

وضع هوا با پی.اس.آی 200تا 300حالت اضطرار و بیشتر از 300نیز در حالت بحرانی قرار می گیرد.

بیش از یک میلیون دستگاه خودرو در روزانه درکلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهدتردد می کنند.