رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

همایش خادمان انتخابات - محتوای خبر

 

 

متن خبر

همایش خادمان انتخابات

در مشهد همایش خادمان انتخابات برگزار شد. گزارشگر خبر با مسؤولین و مردم پیرامون انتخابات و همایش خادمان انتخابات گزارش تهیه کرده‌ است. این بسته خبری که عمده آن در خصوص هماایش خادمان انتخابات می‌باشد را با هم تماشا می‌کنیم.