رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

همکاران رسانه استانی همگام با سحرخیزان عزیز در برنامه تلویزیونی سحرگاهی خراسان رضوی - محتوای خبر

 

 

متن خبر

همکاران رسانه استانی همگام با سحرخیزان عزیز در برنامه تلویزیونی سحرگاهی خراسان رضوی

همکاران رسانه استانی همگام با سحرخیزان عزیز در برنامه تلویزیونی سحرگاهی خراسان رضوی

همکاران رسانه استانی همگام با سحرخیزان عزیز در برنامه تلویزیونی سحرگاهی خراسان رضوی، این برنامه را به صورت زنده از حرم مطهر رضوی، به بینندگان محترم شبکه پایتخت معنوی ایران تقدیم می کنند.