رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

هوای مشهد امروز برای همه در وضع هشدار - محتوای خبر

 

 

متن خبر

هوای مشهد امروز برای همه در وضع هشدار

هوای مشهد برای همه گروهها امروز در وضع هشداراست.

.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز خراسان رضوی، براساس اطلاعات دریافتی از مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهدهوای مشهد امروز برای همه در وضع هشدارمقدس شاخص کلی کیفیت هوا در این کلانشهر هم اکنون  195 ، هوا  ناسالم  و در وضع اضطرار در سطح پایین است.

براساس این اطلاعات  شاخص لحظه ای کیفیت هوا نیز، هم اکنون 273پی اس آی  و  خیلی ناسالم  و در وضع بحران است.

شاخص کلی کیفیت هوا در6  ایستگاه چمن با 250، کریمی241، سرافرازان 234، امامیه 222،سمزقند 221، خیام شمالی 220 مشهد پی اس آی در وضع اضطرارو هوا در این مناطق خیلی ناسالم است.

شاخص کلی کیفیت هوا در ایستگاه های مفتح ، لشکر، طرق، شهر، سجاد، خیام جنوبی و آوینی بین 150 تا 200 پی اس آی و هوا  در این مناطق ناسالم برای همه گروهها است.

شاخص کلی کیفیت هوا در ایستگاه های صدف و حرم مطهر نیز بین 100 تا 150 و برای گروههای حساس در وضع هشدار است.

عوارض بهداشتی هوای ناسالم افزایش بیماری های قلبی یا ریوی، مرگ زود رس در بیماران قلبی و سالمندان و افزایش علائم تنفسی در کل جمعیت اعلام شده است.

توصیه شده است: افراد مبتلا به بیماری های قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان از فعالیت های طولانی یا سنگین خارج از منزل اجتناب ورزند و افراد دیگر نیز باید فعالیت های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

هوا با شاخص کلی کیفیت کمتر از 50 پاک، بین 50 تا 100 سالم، بین 100 تا 150 در وضع هشدار برای گروههای حساس، بین 150 تا 200 در وضع هشدار برای همه گروهها،بیت 200 تا 250 در وضع اضطرار و  بیشتر از 250در وضع بحران  است.