رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

هوای مشهد در وضع هشدار - محتوای خبر

 

 

متن خبر

هوای مشهد در وضع هشدار

هوای مشهد برای گروههای حساس در وضع هشدار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضویهوای مشهد در وضع هشدار گفت: بنابر بر  اطلاعات دریافتی از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا، میانگین شاخص کلی کیفیت هوا هم اکنون درمشهد با 119پی.اس.آی در وضع هشدار برای گروههای حساس است.

حمید صالحی افزود: ایستگاههای خیام شمالی با 144، کریمی با 141،  خاقانی با 130 ، مفتح با 124 و آوینی با 123  پی اس آی آلوده ترین مناطق مشهد هستند.

او گفت:شاخص کلی کیفیت هوادر ایستگاه های امامیه 112،سرافرازان و سمزقند 110 و چمن 107آ پی اس آی گزارش شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی افزود:  بیماران قلبی و تنفسی، کودکان، زنان باردار و دیگر گروههای آسیب پذیر از حضور در مناطق آلوده خودداری کنند.

صالحی بر استفاده شهروندان از ناوگان حمل و نقل عمومی و پرهیز از بکارگرفتن خودروهای شخصی در بهبود وضع هوا تاکیدکرد.

شاخص کلی کیفیت هوا در محدوده 101تا 150 پی.اس.آی بیانگر وضع هشدار برای افراد حساس و کودکان، بین 151تا 200پی.اس.آی هشدار برای همه سنین، بین 200تا 300 پی.اس.آی حالت اضطرار است و آلودگی بیشتر از 300 پی.اس.آی نیز وضع بحرانی را نشان می دهد.