رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

هوای مشهد هم اکنون در مرز هشدار - محتوای خبر

 

 

متن خبر

هوای مشهد هم اکنون در مرز هشدار

هوای مشهد هم اکنون با 99 پی اس آی سالم و در مرز هشدار برای گروههای حساس است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،  براساس اطلاعات دریافتی از مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهدهوای مشهد هم اکنون در مرز هشدارمقدس شاخص کلی کیفیت هوا در این کلانشهر هم اکنون 99پی اس آی و هوا سالم اما در مرز هشدار برای گروههای خاص  است.

شاخص کلی کیفیت هوا درایستگاههای ویلا، صدف، سمزقند، رسالت، خاقانی، آوینی و تقی آباد ناسالم برای گروههای حساس در ایستگاه الهیه با 49 پی اس آی پاک و در دیگر ایستگاهها سالم است.

شاخص کلی کیفیت هوا در مشهد  صبح امروز 109 پی اس آی بود که هم اکنون کاهش یافته است.

هوا با شاخص کلی کیفیت کمتر از 50 پاک، بین 50 تا 100 سالم، بین 100 تا 150 در وضع هشدار برای گروههای حساس، بین 150 تا 200 در وضع هشدار برای همه گروهها و بیشتر از 200 در وضع  اضطرار است.