حمایت از کالای ایرانی | دوشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۷

واریز لیست شماره 9 برندگان مسابقه مسیر طلایی - تولیدات تلویزیون

 

 

برنامه های تلویزیون

واریز لیست شماره 9 برندگان مسابقه مسیر طلایی

بر اساس اعلام تهیه کننده محترم برنامه مسابقه مسیر طلایی، لیست ذیل (لیست شماره 9) به حساب شرکت کنندگان واریز شد.

 

لیست برندگان مسابقه مسیر طلایی(9) _ 1395

ردیف

مشخصات

تاریخ شرکت

مبلغ (ریال)

1

علی حسین آبادی

3/8/95

1100000

2

فاطمه کاملی

4/8/95

400000

3

مهدی ولایی چمن اباد

8/8/95

400000

4

زهرا عمارلو

9/8/95

400000

5

عباس برآبادی

10/8/95

500000

6

رحیمه روحی

11/8/95

500000

7

حسین ساوری

12/8/95

700000

8

مریم عرب

13/8/95

600000

9

کیمیا جعفری

15/8/95

1100000

10

زهرا حسن زاده

17/8/95

500000

11

زهرا شه دوست

19/8/95

800000

12

سمیه باتش فراز

20/8/95

500000

13

محمود مصطفوی

22/8/95

900000