جهش تولید | شنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

واژگونی تانکر حامل گازوئیل - نمایشگر گزارش 5

 

 

واژگونی تانکر حامل گازوئیل

واژگونی تانکر حامل مواد سوختی و رسیدن به موقع آتش نشانی و جلوگیری از ایجاد فاجعه بر اثر اشتعال مواد سوختی


دانلود