رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

واگذاری بخشی از اختیارات صندوق بیمه کشاورزی کشور به خراسان رضوی - محتوای خبر

 

 

متن خبر

واگذاری بخشی از اختیارات صندوق بیمه کشاورزی کشور به خراسان رضوی

واگذاری بخشی از اختیارات صندوق بیمه کشاورزی کشور به خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی کشور گفت: با اجرای تفاهمنامه طرح مدیریت منابع و مصارف در بیمه کشاورزی، که میان  صندوق بیمه کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت شعب بانک کشاورزی امضا شده است منابع مالی استان صرف خسارت دیدگان همین استان می شود.

محمدابراهیم حسن نژاد در مشهد افزود: با اجرای این طرح پوشش خسارتها و پاسخگوئی به خسارت دیدگان بخش کشاورزی بهبود چشمگیری می یابد.

این طرح بصورت آزمایشی و در محدوده  محصولات بهاره برای سال زراعی ۹۶-۹۵ در استان اجرا می شود.