رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

ورود رییس دیوان عالی قضایی ایالت بلوچستان پاکستان در مشهد - محتوای خبر

 

 

متن خبر

ورود رییس دیوان عالی قضایی ایالت بلوچستان پاکستان در مشهد

به گزارش خبرنگار خراسان رضوی ، خبرگزاری صدا و سیما ، مدیرکل دادگستری خراسان رضوی گفت:به لحاظ اشتراکات قضایی بین دو کشور ورود رییس دیوان عالی قضایی ایالت بلوچستان پاکستان در مشهدایران و پاکستان از ایشان دعوت کردیم تا در مشهد درباره نحوه ی تشکیل دادگاه از تجربیات یکدیگر استفاده کنیم.

حجت السلام والمسلمین مظفری افزود:این هیات در روزهای حضور در مشهد نشست هایی در استانداری،دادگستری و همچنین آستان قدس رضوی خواهند داشت.