Skip to Content

وزير بهداشت: استمراربرنامه تحول نظام سلامت با قوت تمام

وزير بهداشت: استمراربرنامه تحول نظام سلامت با قوت تمام

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت : برنامه تحول نظام سلامت با قوت تمام استمرار خواهد داشت و برنامه های نظارتی بیشتری نیز برای اجرای مناسب این طرح اجرا می شود.
دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی امروز در تربت جام با بیان اینکه اجرای طرح تحول نظام سلامت باعث کاهش هزینه های درمان و رضایت مندی مردم شده است افزود: دولت به مشکلات مردم در بخش بهداشت و درمان توجه ویژه ای دارد به طوری که یکی از موضوعات اصلی جلسات هیات دولت ارتقاء حوزه بهداشت و درمان است .
وی گفت: همه مدیران، پزشکان و پرستاران درتلاش هستند تا برنامه تحول نظام سلامت به نحو مطلوبی اجرا شود و هم اکنون در اجرای برنامه تحول نظام سلامت پرداخت مردم به کمتر از ده درصد رسیده است.
وزیر بهداشت با اشاره به افزایش بیماریهای مزمن و غیر واگیر ابراز امیدواری کرد : اجرای این طرح در پیشگیری از بیماریها و ارتقاء سلامت مردم نیز موثر باشد.
با حضور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ساختمان دانشکده پرستاری تربت جام به بهره برداری رسید.
بازدید از بیمارستان در حال ساخت طالقانی تربت جام با 97 درصد پیشرفت ، بازدید از دانشکده تربت جام، تایباد و خواف از دیگر برنامه های سفر وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به خراسان رضوی است.