سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | پنج‌شنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

وضعیت بحرانی آب مشهد و روستای آبشکی که از آب چاه استفاده می کند - نمایشگر گزارش 5

 

 

وضعیت بحرانی آب مشهد و روستای آبشکی که از آب چاه استفاده می کند

برنامه گزارش پنج گزارش / گزارشی است . رویکرد اطلاع رسانی / چالشی نقادانه دارد . برنامه پیرامون وضعیت بحرانی آب مشهد که با آقای اسماعیلیان مصاحبه می کند . تدبیراتی برای تامین آب مشهد اندیشیده شده است و مردم هم باید در مصرف بهینه آب رعایت کنند . روستای آبشکی که از آب چاه استفاده می کند و با مشکل آبرسانی در منازل خود روبرو هستند و ظرف و ظروف خود را در آب چاه می شویند و حتی برای استحمام هم از آن آب استفاده می کنند .


دانلود