سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

وضعیت روغن خوراکی در بازار استان - نمایشگر اشاره

 

 

وضعیت روغن خوراکی در بازار استان

برنامه تلویزیونی اشاره

با حضور آقای مدنی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی