رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

وضع هشدار هوای امروز مشهد - محتوای خبر

 

 

متن خبر

وضع هشدار هوای امروز مشهد

هوای مشهد برای گروههای حساس امروز در وضع هشدار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضویوضع هشدار هوای امروز مشهد گفت: بنابراطلاعات دریافتی از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا، میانگین شاخص کلی کیفیت هوای صبح امروز مشهد با 112پی.اس.آی در وضع هشدار برای گروههای حساس است.

حمید صالحی افزود: ایستگاههای خیام با 135،آوینی ، چمن و مفتح با 115،الهی با 112  آلوده ترین مناطق مشهد هستند.

او گفت:شاخص کلی کیفیت هوادر ایستگاه های حرم مطهر رضوی 109، خاقانی106،امامیه 103 و سمزقند هم 102پی اس آی گزارش شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی بر استفاده شهروندان از ناوگان حمل و نقل عمومی و پرهیز از بکارگرفتن خودروهای شخصی در بهبود وضع هوا تاکیدکرد.

صالحی افزود:بیماران قلبی و تنفسی، کودکان، زنان باردار و دیگر گروههای آسیب پذیر نیز  تا حد امکان از حضور در مناطق آلوده خودداری کنند.

شاخص کلی کیفیت هوا در محدوده 101تا 150 پی.اس.آی بیانگر وضع هشدار برای افراد حساس و کودکان، بین 151تا 200پی.اس.آی هشدار برای همه سنین، بین 200تا 300 پی.اس.آی حالت اضطرار است و آلودگی بیشتر از 300 پی.اس.آی نیز وضع بحرانی را نشان می دهد.