رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

وقف میراث ماندگار - محتوای خبر

 

 

متن خبر

وقف میراث ماندگار

تقویت روحیه ایثار و فداکاری، ترویج روحیه تعاون در جامعه، جهت دادن به انفاق و استمرار جریان ثواب به سوی واقف از آثار و برکات وقف در جامعه است.