پاتوق

در گذشته مصرف روزانه انرژی مردم بسیار کم بود وبیشترین وسایل خانگی از جنس مواد قابل تجزیه مثل چوب بود که پس از مصرف ودور انداختن ،به طور طبيعی تجزیه می شوند واز بین می روند.ولی امروزه در جهان صنعتی ،جنس بیشتر وسایل از مواد غیرقابل تجزیه مثل پلاستیک است که موجب آلودگی محیط زیست می شوند.از طرفی ماشینها نقش زیادی در آلودگی محیط زیست دارند. ماشینها هم در زمان تولید وهم در زمان مصرف ایجاد آلودگی می کنند. همه ما می توانیم به وسیله باز یافت مواد و وسایل خانگی واستفاده از وسایل عمومی ،سهم شایانی در کاهش آلودگی و حفظ محيط زيست داشته باشيم .
بر اين اساس صداي خراسان رضوي  برنامه اي تحت عنوان پاتوق  با موضوع محيط زيست  به تهيه كنندگي علي كاظمي توليد كرده است .
هدف از توليد اين برنامه فرهنگ سازي  در حفظ محيط زيست ميباشد .
آيتم هاي پاتوق  مصاحبه ،گزارش و اخلاق زيست محيطي است.
كاظمي اذعان داشت، بايد علاوه بر انسانها جانوران و درختها  را به عنوان شهروند شناخته و حق آنها را ادا كرد ؛ درهريك از برنامه ها ي پاتوق به مباحث  مختلفي چون اهميت دادن به محيط زيست ،وضعيت فضاي سبز (حيات گياهي ) و حيات جانوري  پرداخته ميشود . اين برنامه 45 دقيقه اي روزهاي جمعه از ساعت 17 تا 18 به سمع مخاطبان راديو خراسان ميرسد .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهيه كننده: علي كاظمي

سردبير : مصطفي اعلمي

صدابردار : علي كاظمي  

نويسنده : سيده مرضيه صادقي

گويندگان : امير حسين كشوري، مرضيه رحيمي

گزارشگر : هديه شريفي

تاریخ تولید: 1393