رونق تولید ملی | دوشنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۸

پاسخ مردم... - محتوای خبر

 

 

متن خبر

پاسخ مردم...

 مردم انقلابی مشهد با مشت های گره کرده آمدند و یک صدا آرمان های انقلاب را فریاد زدند.


دانلود