حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

پاسخ مردم... - محتوای خبر

 

 

متن خبر

پاسخ مردم...

 مردم انقلابی مشهد با مشت های گره کرده آمدند و یک صدا آرمان های انقلاب را فریاد زدند.


دانلود