Skip to Content

پرستاران مشهدی خواستار اجرای طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری شدند

پرستاران مشهدی خواستار اجرای طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری شدند

جمعی از پرستاران مشهدی روز یکشنبه خواهان اجرای 'طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری' و برآورده شدن مطالباتشان در این خصوص شدند.

 

این پرستاران در قالب گروهی 100 نفره شامل پرستاران شاغل در بیمارستانهای خصوصی و دولتی مشهد این در خواست خود را با حضور در مقابل یکی از ساختمانهای ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعلام کردند.

یکی از این پرستاران به خبرنگار ایرنا گفت: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری سالها پیش توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما این قانون تاکنون به مرحله اجرا در نیامده است.

وی که خواست نامش ذکر نشود ادامه داد: اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب 'طرح تحول نظام سلامت' و ارائه بسته های خدمتی مختلف رضایت پزشکان را به دنبال داشته اما پرستاران با وجود اینکه متحمل فشارهای زیادی از بابت ارائه خدمات به بیماران بستری در بیمارستانها هستند مورد کم مهری واقع شده اند.

مدیر اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این خصوص گفت: پرستاران با حضور خود به عدم اجرای طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری همزمان با طرح تحول نظام سلامت اعتراض داشتند.

'جواد محمودی' افزود: این در حالی است که هم اکنون اقدامات خوبی از سوی وزارت بهداشت در قالب طرح تحول نظام سلامت با عنوان افزایش کارانه پرستاران پیش بینی شده که ظرف دو و سه ماه آینده اجرایی می شود.

وی گفت: از سوی دیگر اجرای طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری در قالب کتاب ارزشگذاری خدمات پزشکی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم اکنون در حال انجام است و در آینده شاهد خبرهای خوبی در این راستا می باشیم.

وی افزود: این تجمع که با حضور پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاهی، مراکز درمانی خصوصی و تامین اجتماعی برگزار شد موارد فوق اطلاع رسانی گردید.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان قطب پزشکی در شرق کشور افزون بر 17 هزار پرسنل بهداشتی و درمانی و 15 شبکه بهداشت و درمان، هفت دانشکده و 46 مرکز تحقیقاتی و 23 بیمارستان را زیر پوشش دارد.