Skip to Content

پژوهش میدانی نشان داد: پارک ملی تندوره میزبان بیشترین جمعیت پلنگ در خاورمیانه

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: بر اساس یک پژوهش میدانی پارک ملی تندوره این استان میزبان بیشترین جمعیت پلنگ در خاورمیانه است.

به گزارش خبرنگار خراسان رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، حمید صالحی افزود: این پژوهش نتیجه تحقیقات سه ساله میدانی محمدصادق
به گزارش خبرنگار خراسان رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، حمید صالحی افزود: این پژوهش نتیجه تحقیقات سه ساله میدانی محمدصادق فرهادی نیا، دانشجوی دانشگاه آکسفورد انگلیس برای رساله دکترا است.

او گفت: در این تحقیق که با مشارکت گسترده محیط بانان و استقرار 75 دوربین تله در پارک انجام شد، هزار قطعه عکس از پلنگهای پارک ملی تندوره گرفته شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی افزود: با بررسی های کارشناسی صورت گرفته بر این تصاویر حضور حداقل 35 قلاده پلنگ به عنوان گونه حفاظت شده در پارک ملی تندوره مستندسازی شده است اما پیش بینی می شود شمار پلنگهای منطقه بیش از این تعداد باشد.

صالحی افزود: از مجموع 35 قلاده پلنگ شناسایی شده 6 قلاده توله و 29 قلاده پلنگ بالغ هستند که11 قلاده پلنگ ماده و 14 قلاده پلنگ نر بالغ شناسایی شده اند و جنسیت چهار قلاده پلنگ بالغ نیز تاکنون مشخص نشده است.

راهبر و پژهشگر ارشد پروژه ردیابی پلنگ در پارک ملی تندوره هم گفت: چنین جمعیتی از پلنگ در پارک ملی تندوره برخلاف نظر بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران بود زیرا جمعیتی حدود 10 تا 20 قلاده در این منطقه پیش بینی می شد.

محمدصادق فرهادی نیا افزود: دستاوردهای این پژوهش، پارک ملی تندوره خراسان رضوی را به عنوان زیستگاهی امن برای بزرگترین جمعیت پلنگ نه تنها در خاورمیانه بلکه در گستره وسیعی از ترکیه تا هند مطرح کرده است.

دانشجوی مقطع دکترای جانورشناسی دانشگاه آکسفورد همزمان با این طرح، پروژه بکارگیری ابزار انگشت نگاری ژنتیکی بررسی ساختار پلنگ ایرانی را نیز در دانشگاه تهران دنبال می کند.

پارک ملی تندوره با 35 هزار و ۵۴۰ هکتار مساحت و منطقه حفاظت شده تندوره 9 هزار و ۵۰ هکتار مساحت در شهرستان درگز در مجاورت مرز ترکمنستان واقع است.

این پارک کوهستانی با صخره ها و تپه ماهورهای متعدد و دره های ژرف و پرشیب پوشیده از گیاهان مختلف، یکی از بهترین زیستگاههای جانوران وحشی به ویژه قوچ و میش اوریال است.

مرکز شهرستان 75 هزار نفری درگز در فاصله 254 کیلومتری شمال مشهد قرار دارد.

فرهادی نیا، دانشجوی دانشگاه آکسفورد انگلیس برای رساله دکترا است.

او گفت: در این تحقیق که با مشارکت گسترده محیط بانان و استقرار 75 دوربین تله در پارک انجام شد، هزار قطعه عکس از پلنگهای پارک ملی تندوره گرفته شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی افزود: با بررسی های کارشناسی صورت گرفته بر این تصاویر حضور حداقل 35 قلاده پلنگ به عنوان گونه حفاظت شده در پارک ملی تندوره مستندسازی شده است اما پیش بینی می شود شمار پلنگهای منطقه بیش از این تعداد باشد.

صالحی افزود: از مجموع 35 قلاده پلنگ شناسایی شده 6 قلاده توله و 29 قلاده پلنگ بالغ هستند که11 قلاده پلنگ ماده و 14 قلاده پلنگ نر بالغ شناسایی شده اند و جنسیت چهار قلاده پلنگ بالغ نیز تاکنون مشخص نشده است.

راهبر و پژهشگر ارشد پروژه ردیابی پلنگ در پارک ملی تندوره هم گفت: چنین جمعیتی از پلنگ در پارک ملی تندوره برخلاف نظر بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران بود زیرا جمعیتی حدود 10 تا 20 قلاده در این منطقه پیش بینی می شد.

محمدصادق فرهادی نیا افزود: دستاوردهای این پژوهش، پارک ملی تندوره خراسان رضوی را به عنوان زیستگاهی امن برای بزرگترین جمعیت پلنگ نه تنها در خاورمیانه بلکه در گستره وسیعی از ترکیه تا هند مطرح کرده است.

دانشجوی مقطع دکترای جانورشناسی دانشگاه آکسفورد همزمان با این طرح، پروژه بکارگیری ابزار انگشت نگاری ژنتیکی بررسی ساختار پلنگ ایرانی را نیز در دانشگاه تهران دنبال می کند.

پارک ملی تندوره با 35 هزار و ۵۴۰ هکتار مساحت و منطقه حفاظت شده تندوره 9 هزار و ۵۰ هکتار مساحت در شهرستان درگز در مجاورت مرز ترکمنستان واقع است.

این پارک کوهستانی با صخره ها و تپه ماهورهای متعدد و دره های ژرف و پرشیب پوشیده از گیاهان مختلف، یکی از بهترین زیستگاههای جانوران وحشی به ویژه قوچ و میش اوریال است.

مرکز شهرستان 75 هزار نفری درگز در فاصله 254 کیلومتری شمال مشهد قرار دارد.