رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

چهارمین سوگواره پرده خوانی قدسیان - محتوای خبر

 

 

متن خبر

چهارمین سوگواره پرده خوانی قدسیان

هنرمندان پرده خوان استان های خراسان میهمان مردم تربت حیدریه شدند تا در چهارمین سوگواره پرده خوانی قدسیان،  این هنر کهن ایران زمین را در شرح وقایع عاشورا به تصویر بکشند.