Skip to Content

کاهش قیمت سیب و پرتقال در خراسان‌رضوی

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی از کاهش قیمت میوه طرح تنظیم بازار در این استان خبر داد.

 علی غفوری‌مقدم اظهار داشت: در راستای اهداف طرح تنظیم بازار میوه و با هدف تعدیل بیشتر نرخ میوه در بازار، در مراکز عرضه میوه طرح تنظیم بازار قیمت سیب از تاریخ چهارم فروردین ماه جاری از 32 هزار ریال به 27 هزار ریال ریال و قیمت پرتقال از تاریخ  ششم فروردین ماه، از 18 هزار ریال به 16 هزار ریال برای مصرف‌کننده کاهش یافت.

 توزیع میوه طرح تنظیم بازار حداقل تا 15 فروردین ادامه دارد.