جهش تولید | شنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

کشاورزی استان و چالش آب - نمایشگر اشاره

 

 

کشاورزی استان و چالش آب

برنامه تلویزیونی اشاره

در این قسمت از برنامه اشاره به بررسی کشاورزی در استان و چالش آب با حضور آقای رضازاده رئیس کارگروه آب نظام صنفی کشاورزی استان و آقای محمد علایی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان می پردازد.