Skip to Content

کشت پاییزه در 303هزار هکتار از اراضی خراسان رضوی

303 هزار و 500هکتار از اراضی خراسان رضوی امسال به کشت پاییزه اختصاص می یابد.

به گزارش خبر نگار خراسان رضوی ،خبر گزاری صدا و سیما، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: در کشت پاییزه در 303هزار هکتار از اراضی خراسان رضوی290 هزار هکتار از این اراضی گندم، 12 هزار هکتار کلزا و 1500هکتار چغندر قندکاشته میشود.

نجفقلی صالحی با اشاره به موفقیت کشت پاییزه چغندرقند در خراسان رضوی گفت: مهر پارسال برای نخستین بار کشت پاییزه چغندر قند در 600هکتار از کشتزارهای خراسان رضوی انجام شد و د حالیکه میزان برداشت چغندر کشت بهاره از هر هکتار تا 48تن است ، متوسط عملکرد کشت پاییزه به50 تن رسید.

او تغییر الگوی کشت را در راستای اصلاح روشهای سنتی به نوین اعلام کرد وافزود: کشت پاییزه سبب صرفه جویی 50درصدی آب در تولید انواع محصولات می شود.

صالحی گفت: اقدامات توجیهی و آموزشی برای کشاورزانی که اقدام به کشت پاییزه می کنند در حال انجام است.

یک میلیون و 200 هزار هکتار زمین در خراسان رضوی زیر کشت انواع محصولات زراعی و باغی است.