Skip to Content

کشف مواد مخدر از مسافر پرواز خارجي در فرودگاه مشهد

کشف مواد مخدر از مسافر پرواز خارجي در فرودگاه مشهد

رئیس پلیس فرودگاه های خراسان رضوی گفت: 8 کیلو و 500 گرم مواد مخدر از میز چوبی شطرنج متعلق به مسافری در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد کشف شد.
سرهنگ محمود جلوس جمشیدی افزود: گروه های کنترل و عملیات پلیس فرودگاه مشهد دیروز به یک میز چوبی شطرنج مشکوک شدند.
وی گفت: در بررسی دقیق ماموران از این میز ، هشت و نیم کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که در بدنه آن جاسازی شده بود ، به دست آمد.
رئیس پلیس فرودگاه های خراسان رضوی افزود: صاحب میز شطرنج به مقصد هامبورگ پرواز کرد و این میز را به انبار توشه تحویل داده بود که به مقصدش ارسال شود.