رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

کمبود امکانات امدادو نجات و نیروی انسانی آتش نشان در داورزن - محتوای خبر

 

 

متن خبر

کمبود امکانات امدادو نجات و نیروی انسانی آتش نشان در داورزن

کمبود امکانات امدادو نجات و نیروی انسانی آتش نشان در داورزن