رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

کمبود پزشک متخصص در سرخس - محتوای خبر

 

 

متن خبر

کمبود پزشک متخصص در سرخس

شهرستان سرخس، 100 هزار نفر جمعیت دارد. کمبود پزشک متخصص یکی از مشکلات این شهرستان است.