بازگشت به صفحه کامل

کوچه های خورشید -حریم رضا ( آستان قدس رضوی)

کوچه های خورشید -حریم رضا ( آستان قدس رضوی)


کوچه های خورشید - حریم رضا (آستان قدس رضوی)

انقلاب اسلامي ايران ، در عين داشتن اهداف سياسي و اجتماعي، نگاه خاصي به تمدن و جهان بيني اسلامي داشت. اين رويداد در بيداري مسلمانان جهان و نوزايي باورهاي ديني نقش عمده اي ايفا كرد. هر چند تلاش زورمندان جهان، به ويژه در غرب، بر آن بوده است كه همواره از انقلاب اسلامي ايران چهره اي ضد فرهنگي و متجاوز ترسيم نمايند، ولي رهبري فرزانه ي آن بر مفاهيم بكر و تازه اي كه در روح انقلاب اسلامي موج مي زند تكيه نموده و بر مشتركات آن با دنيا و اختصاصات منحصر به فرد آن، كه در مكاتب گوناگون و جريان هاي فكري و نحله هاي مختلف دنيا موجود نيست، اصرار مي ورزند به گونه اي كه معتقد به پويايي و برجسته كردن و مقاومت و بيان نمودن و ترويج آن اختصاصات هستند.

براين مبنا  حجت احمدي زر مستند ساز موفق سيماي خراسان رضوي مستندي تحت عنوان كوچه هاي خورشيد تهيه و توليدكرده است .

 

 این مستند  به  بررسی مهمترین وقایع قبل و بعد از  انقلاب اسلامی در استان خراسان رضوی می پردازد.احمدي زر در اين مستند وقايع انقلاب  در مشهدرا از سال  1355 تا 1362رادر 26 قسمت 20 دقيقه اي به تصوير كشيده است  .