بازگشت به صفحه کامل

کوچه های خورشید - صدای انقلاب (رادیو تلویزیون)

کوچه های خورشید - صدای انقلاب (رادیو تلویزیون)


کوچه های خورشید - صدای انقلاب (رادیو تلویزیون)

انقلاب اسلامي ايران ، در عين داشتن اهداف سياسي و اجتماعي، نگاه خاصي به تمدن و جهان بيني اسلامي داشت. اين رويداد در بيداري مسلمانان جهان و نوزايي باورهاي ديني نقش عمده اي ايفا كرد. هر چند تلاش زورمندان جهان، به ويژه در غرب، بر آن بوده است كه همواره از انقلاب اسلامي ايران چهره اي ضد فرهنگي و متجاوز ترسيم نمايند، ولي رهبري فرزانه ي آن بر مفاهيم بكر و تازه اي كه در روح انقلاب اسلامي موج مي زند تكيه نموده و بر مشتركات آن با دنيا و اختصاصات منحصر به فرد آن، كه در مكاتب گوناگون و جريان هاي فكري و نحله هاي مختلف دنيا موجود نيست، اصرار مي ورزند به گونه اي كه معتقد به پويايي و برجسته كردن و مقاومت و بيان نمودن و ترويج آن اختصاصات هستند.

براين مبنا  حجت احمدي زر مستند ساز موفق سيماي خراسان رضوي مستندي تحت عنوان كوچه هاي خورشيد تهيه و توليدكرده است .

 این مستند  به  بررسی مهمترین وقایع قبل و بعد از  انقلاب اسلامی در استان خراسان رضوی می پردازد.احمدي زر در اين مستند وقايع انقلاب  در مشهدرا از سال  1355 تا 1362رادر 26 قسمت 20 دقيقه اي به تصوير كشيده است  .

عوامل اين برنامه :

تهیه کننده و کارگردان : حجت احمدي زر

مدير توليد : رشيد حاجتمند

تصويربردار: مصطفي رحماني

هماهنگي : فرزين جيراني

سر پرست گويندگان : سيد محمد جواد ميري

گوينده متن : محمد حسين محمديان

فيلم نامه : محمد خليل زاده

تدوين: نيما ممتاز