بازگشت به صفحه کامل

گرا - جنایات منافقین

گرا - جنایات منافقین


گرا - شهدای ترور با حضور سید جواد هاشمی نژاد فرزند شهید هاشمی نژاد 

بررسی جنایات منافقین در سالهای دهه 60 با حضور جناب آقای سید جواد هاشمی نژاد از انجمن هابیلیان

 

 

تهیه کننده: آقای رشید حاجتمند

دستیار تهیه کننده: آقای مصطفی نصیری

کارگردان: آقای احمدی زر

تصویربردار و نورپرداز: آقای علیّ سبحانی

صدابردار: آقای محسن طیّبی

تدوین: آقایان ابراهیمی و میرزایی