بازگشت به صفحه کامل

گرا - شیعیان مظلوم پاراچنار پاکستان - بخش دوم

گرا - شیعیان مظلوم پاراچنار پاکستان - بخش دوم


گرا - شیعیان مظلوم پاراچنار پاکستان - بخش دوم

پاراچنار مرکز منطقه‌ی خودمختار کُرام ایجنسی است. این گونه فرض کنید که یک شبهه جزیره در مجاورت افغاستان است که با چهار استان طالبان خیز پکتیا، خوست، ننگرهار و لوگر در آن کشور همسایه بوده و قسمت جنوبی آن هم در پاکستان از یک جهت مجاور ایالت وزیرستان (از مراکز اصلی فعالیت طالبان در پاکستان) و از جهتی دیگر با مناطق ناصبی نشین در ایالت سرحد به مرکزیت پیشاور همسایه است. یک منطقه ی نسبتا خودمختار که مردم خودشان امورات شان را می گذرانند. در جنوب غربی به یک منطقه ی سلفی پرور ختم می شود، جنوب شرقی اش هم که پیشاور است یک منطقه ی طالبان پرور است. تنها جاده مستقیم ارتباطی این منطقه دست ناتو است و آمریکا راه را بسته است.

یک مسیر صعب کوهستانی دارد که با هم‌کاری قوم جاجی (از اقوام سنی مذهب افغانستان) می‌توانند در مواقع بسیار بحرانی از طریق افغانستان با دنیای بیرون ارتباط بگیرند. هر از چندی که مثلا کاروان چندین کامیونی راه می افتد که بیاید این جا در راه طالبان ترتیب کامیون ها را می دهند، مثلا سر راننده ها را می فرستند و… برای هر ۱۰ کاروان تقریبا فقط یکی دو بار رخ می دهد که بتوانند از منطقه رد شوند.

 

در این قسمت از برنامه "گرا" سهیل کریمی، روزنامه نگار و مستندساز ایرانی در دفتر جنبش عدالتخواه دانشجویی به ارائه گزارشی از وضعیت کنونی آرمان‌خواهان پاراچنار می پردازد.

تهیه کننده: آقای رشید حاجتمند

دستیار تهیه کننده: آقای مصطفی نصیری

کارگردان: آقای احمدی زر

تصویربردار و نورپرداز: آقای علیّ سبحانی

صدابردار: آقای محسن طیّبی

تدوین: آقایان ابراهیمی و میرزایی