رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

گردهمایی شناسایی ظرفیتهای پژوهشگران اقتصاد اسلامی در مشهد - محتوای خبر

 

 

متن خبر

گردهمایی شناسایی ظرفیتهای پژوهشگران اقتصاد اسلامی در مشهد

این گردهمایی با هدف هم افزایی نیروهای موجود در عرصه پژوهش های اسلامی برای مطالعه و تحقیق در حوزه اقتصاد اسلامی در مشهد برگزار شد.