رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

گردهمایی 3000 نفری در مشهد به مناسبت روز ملی ایمنی - محتوای خبر

 

 

متن خبر

گردهمایی 3000 نفری در مشهد به مناسبت روز ملی ایمنی

گردهمایی 3000 نفری در مشهد به مناسبت روز ملی ایمنی