رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

گزارش تصویری از حضور معاون امور استانهای سازمان صدا و سیما در مرکز خراسان رضوی - محتوای خبر

 

 

متن خبر

گزارش تصویری از حضور معاون امور استانهای سازمان صدا و سیما در مرکز خراسان رضوی

دکتر دارابی معاون امور استانهای سازمان صدا و سیما از مرکز خراسان رضوی بازدید کرد.

دکتر دارابی معاون امور استانهای سازمان صدا و سیما از بخشهای مختلف اداره کل مرکز خراسان رضوی بازدید کرد.